Në ndihmë të ndërgjegjësimit të qytetarëve për mbrojtejn e mjedisit. Merrni 5 minuta dhe plotësoni këtë pyetsor. Të dhënat e grumbulluara janë anonime dhe konfindenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime studimore. Ju lutem, përgjigjuni të gjitha pyetjeve të mëposhtme. Pyetësori do t’ju marrë rreth 5 minuta kohë për t’u plotësuar.
Faleminderit paraprakisht

Powered by Typeform
earth1