1 Thes Cover v.2 (2)

1 Thes N’Ditë

Emri im është Erin Shehaj dhe jam 9 vjeçe. Në ditën kur unë mbusha 2 vjeçe babi im filloj nismën “Ta Pastrojmë Shqipërinë në Një Ditë”. Që atëhere e deri më sot kam mësuar ta dua natyrën dhe të kujdesem për të sepse ajo na jep jetë. Kam ndihmuar natyrën në çdo aksion pastrimi që babi im sëbashku me Skuadrën e Gjelbër kanë organizuar dhe kjo më ka bërë shumë të lumtur. E kam kuptuar që të mbrosh natyrën nuk është e lehtë por është e thjeshtë! Ndaj mendova që të filloj nismën time “1 THES N’DITË”.
Është kaq e thjeshtë!
Ta Mbajmë Pastër dhe Ta Bëjmë të Gjelbër Natyrën!
Me Dashuri, Erin

Më ndiqni në:

Facebook: https://www.facebook.com/1BagADay/

Instagram: https://www.instagram.com/1bagaday/

Twitter: https://twitter.com/1bagaday

1 Bag A Day

My name is Erin Shehaj and I am 9 years old. On the day I was 2 years old, my dad started the initiative “Let’s Clean Albania in One Day”. Ever since then I have learned to love nature and to look after it because it gives us life. I helped nature in every cleaning action that my dad together with the Green Team has organized and that has made me very happy. I realized that protecting nature is not easy but it’s simple!
So I thought I would start my own initiative “1 BAG A DAY”.
It’s so simple!
Let’s Keep It Clean And Make It Green!
With Love, Erin

Follow me:

Facebook: https://www.facebook.com/1BagADay/

Instagram: https://www.instagram.com/1bagaday/

Twitter: https://twitter.com/1bagaday